Útmutató a járművek és rakományok kompokon való rögzítéséhez

Rossz időjárási körülmények esetén a járművek és rakományok rendkívül nagy fokú mozgásnak vannak kitéve. A rakomány pótkocsiról való lecsúszásának elkerülése érdekében, minden rakományt a pótkocsiplatóhoz kell rögzíteni. A legfontosabb, hogy ellenőrizze, a szállított árukat az igénybe vett szolgáltató által megfelelőnek ítélt módon vannak-e elhelyezve és rögzítve.

Rakomány rögzítésével kapcsolatos ellenőrzőlista

  • A nehézáru-szállító jármű pótkocsiján lévő rakományt a pótkocsiplatóhoz kell rögzíteni
  • Minden nehézáru-szállító járművet, tehergépkocsit és pótkocsit el kell látni megfelelő rögzítési pontokkal
  • A védőtetőket kihajózás előtt le kell zárni
  • A járművezetőnek a pótkocsi elhagyása előtt ellenőriznie kell a hevedereket és a feszítőrudakat
  • A kísérő nélküli pótkocsik esetében külön tartóbakot és a tartópontot kell használni a támasztáshoz, és nem szabad olyan támasztólábakat használni, amelyek nem képesek elviselni a rakomány és a pótkocsi nyomását tengeri körülmények között
Maximális járműtömegMin. rögzítőgyűrűk mindkét oldalon
3.5t ≤ maximális járműtömeg ≤ 20t2
20t < maximális járműtömeg ≤ 30t3
30t < maximális járműtömeg ≤ 40t4

Elfogadható akasztópontok

acceptable lashing points diagram

Tartóponttrestle pointA támasztólábak nem képesek elviselni a rakomány és a pótkocsi tömegének nyomását tengeri körülmények között. Ezért egy tartóbakra kell ráültetni a pótkocsit úgy, hogy a támasztólábak ne érjenek hozzá a hajó fedélzetéhez. A tartópont egy acéllemez, amely a pótkocsi alvázára van hegesztve stb.
Akasztópontoklashing pointsA jármű tengeren való mozgásának megakadályozása érdekében a pótkocsit láncokkal kell rögzíteni. Az összes kísérő nélküli egységnek 8 rögzítőgyűrűvel kell rendelkeznie a jármű mozgásának megakadályozása érdekében.

acceptable lashing points

A szolgáltató szabályai

A szabályok szolgáltatónként eltérőek lehetnek, bár általában ugyanazon segítséget nyújtják, és megfelelnek a tengeri szállítás biztonságára vonatkozó nemzetközi előírásoknak. Néhány szolgáltató speciális módokon kéri a jármű rögzítését, illetve eltérő követelményeik vannak a rögzítési pontokra vonatkozóan, például:

Stena Line

Amikor a Stena Line komp fedélzetén tartózkodik, megkövetelik, hogy tartsa be a rakományelhelyezésre és -rögzítésre vonatkozó biztonságos gyakorlat szabályzatában (CSS-kód) szereplő javaslatokat. Ez megköveteli, hogy minden tehergépkocsit (beleértve a vontató nélküli félpótkocsikat is) legalább négy jóváhagyott komp-/tartóelemmel kell felszerelni a jármű mindkét oldalán. Ez biztosítja, hogy a rakodás és a fedélzeti rögzítés biztonságosan és a tengeri szállításhoz megfelelő módon történjen.

Polferries

A félpótkocsikat el kell látni tengeri szállításra tanúsított gyűrűkkel vagy gyári furatokkal a rögzítőszíjak horgainak rögzítéséhez. Máskülönben a szolgáltatónak kötelező módon rögzítenie kell a rakományokat a félpótkocsi vázszerkezetéhez, ami szélsőséges esetekben károsíthatja a félpótkocsi szerkezetét.

Unity Line

A rakományt egyenletesen kell elosztani az egész félpótkocsin, amelyet rögzítőhorgokkal kell felszerelni, a többi feladatról pedig a személyzet gondoskodik. A félpótkocsi maximális magassága 4,2 m.

TT Line

Csak rögzítőpontokkal ellátott járművek megengedettek. Ez a szabály nem csak a veszélyes árukat szállító járművekre vonatkozik. A komp optimális biztonsága érdekében javasolt a rakomány rögzítése az időjárástól függetlenül.

Nem biztos az áruszállító komp akasztó- és tartópontjára vonatkozó követelményekben? Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal élő chat, formájában küldjön e-mailt vagy hívja a +44 (0) 1772 282595 telefonszámot.