DFDS logo

DFDS hírek: Veszélyes áruk – gyakori problémák és lehetséges megoldások

Fontos információk

Az ADR-szabályzat néhány rendelkezése és mentessége eltér az IMDG-szabályzathoz képest. Néhány kulcsfontosságú példa erre: a lobbanáspontokra vonatkozó követelmények, a korlátozott mennyiségben szállított szállítmányok bejelentése, a tengeri szennyező anyagokhoz szükséges műszaki megnevezések, a megfelelő konténer/jármű-megrakási tanúsítvány és az UN-számok közötti további konfliktusok, különösen a savakkal és lúgokkal kapcsolatban. Fontos megjegyezni, hogy ha egy veszélyes rakományt tengeri úton szállítanak, az IMDG-szabályzat elsőbbséget élvez az ADR-szabályzattal szemben.

Az elmúlt néhány hónapban kiemelték a veszélyekkel kapcsolatos visszautasítások számának növekedését.

Ennek fényében összeállítottuk az alábbi táblázatot, amely felsorolja a közös problémákat, amelyekkel szembe kell néznünk a kikötőbe való megérkezéskor, valamint tartalmazza az IMDG-szabályzat követelményeit és a lehetséges megoldásokat:

Szorosan együttműködünk az MCA-val, amely a Közlekedési Minisztérium Végrehajtó Ügynöksége. Megosztjuk az MCA-val a vonatkozó megfelelő és meg nem felelő információkat, továbbá a tengeri és part menti területek biztonságának javítása érdekében dolgozunk. Az MCA segítséget nyújt nekünk az ügyfeleink támogatásában is, hogy mindig biztonságosan szállíthassák a veszélyes rakományokat.

További információkért és támogatásért kérjük, látogasson el a következő oldalra: https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agency/about

A konténer/jármű-megrakási tanúsítvány nincs teljesen kitöltve

A megrakási tanúsítványhoz szükséges minimális információ: név, dátum és aláírás. Ezt annak a személynek kell kitöltenie, aki az árukat a járműre rakta, illetve oda rakodta be.

A konténer/jármű-megrakási tanúsítványt annak a személynek kell kitöltenie, aki az áruk járműbe történő berakodásáért felelős.

Kitöltetlen nyilatkozat

A feladói nyilatkozathoz szükséges minimális információ: dátum és aláírás.

A Veszélyes árukra vonatkozó megjegyzést (DGN) kitöltő személynek kell kitöltenie.

A feladó felelős a helyes információk biztosításáért a DGN-en, valamint ki kell töltenie és alá kell írnia a nyilatkozatot.

Túl alacsony a lobbanáspont a PGIII esetében

A III. csomagolási csoport általában legalább 23 °C-os lobbanásponttal rendelkezik. Ha azonban a termék viszkozitása megfelel az IMDG 2.3.2.2 pontjában meghatározott követelményeknek, akkor elfogadható a 23 °C alatti lobbanáspont.

Ha az áruk megfelelnek a 2.3.2.2. pontban meghatározott követelményeknek, akkor a DGN-en fel kell tüntetni „Az IMDG 2.3.2.2-nek megfelelően” kifejezést. Ekkor el tudjuk fogadni a 23 °C-nál alacsonyabb lobbanásponttal rendelkező rakományt.

Ha a fentiek nem szerepelnek a DGN-en, vagy ha a termék nem felel meg az IMDG 2.3.2.2 pontjában meghatározott követelményeknek, akkor a rakomány el lesz utasítva.

Egy tömeg több UN-számhoz

Külön tömegekkel kapcsolatos és megrakodási információkat kell feltüntetni minden egyes megfelelő szállítási megnevezéshez, UN-számhoz és csomagolási csoporthoz.

Fontos, hogy minden egyes megfelelő szállítási megnevezés, UN-szám és csomagolási csoport rendelkezzen saját tömeggel kapcsolatos és megrakodási információkkal. Ha ez nem határozható meg, el lesz utasítva a rakomány.

Nincs veszélyes árukra vonatkozó megjegyzés

Hacsak a termék nem mentesül az IMDG-szabályzat hatálya alól, az összes veszélyes árucikkre vonatkozóan teljes mértékben kitöltött és aláírt, veszélyes árukra vonatkozó megjegyzést és konténer/jármű-megrakási tanúsítványt kell biztosítani, az IMDG-szabályzat 5.4 pontjának megfelelően.

Ha nem állapítható meg, hogy a termék nem veszélyes, a rakomány elutasítva lesz addig, amíg nem biztosítanak egy kitöltött DGN-t.

Szükséges információk hiányoznak a DGN-ről

Minden veszélyes árucikknek rendelkeznie kell az IMDG 5.4.1.4 pontjában meghatározott minimálisan szükséges információkkal. Ebbe beletartozik:

  • UN-szám
  • Megfelelő szállítási megnevezés (szükség esetén a termék megfelelő műszaki megnevezéssel kiegészítve)
  • Elsődleges osztály (beleértve az alosztályt is*)
  • Bármely alkockázat(ok)*
  • Csomagolási csoport*
  • Műszaki megnevezés *
  • Megrakodási és tömeggel kapcsolatos információk.

*Ha alkalmazandó.

Ha bármilyen szükséges információ hiányzik, el lesz utasítva a rakomány. A szállítás jóváhagyása előtt biztosítani kell egy helyesbített DGN-t.

1.4 osztályú szállítmány egy zárt szállítási egységben

A 1.4 osztályú szállítmányok szállítási módjuktól függően eltérőek (különösen igaz ez az 1.4C, 1.4G és az 1.4D osztályra); zárt szállítási egységben kell szállítani őket, és hajónként legfeljebb 10 kg tömegűek lehetnek.

A szállítás előtt ki kell tölteni egy Zárt szállítási egység (CTU) űrlapot.

Reméljük, hogy ez az útmutató érdekes Ön és ügyfelei számára, illetve hogy hasznosnak fogja találni a veszélyes áruk előzetes tanácsadásakor. Reméljük, hogy ez csökkenti a kikötőbe érkezéskor előfordulható veszélyekkel kapcsolatos felesleges visszautasításokat.

DFDS fuvarozási foglalások részlege

További információért tekintse meg az ADR útmutatónkat, vagy beszéljen ügyfélszolgálati csapatunkkal.

2019. július 23.

Keresés és Foglalás

2024 feb 23, p
2024 feb 24, szo
Segítségre van szüksége?